Một ngày

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

                          Thơ của quá khứ tình của muôn người   😀

Một ngày vắng lặng
Một ngày thinh không
Một ngày chống chếnh
Một ngày sầu đông

Hai niềm đau nhớ
Hai niềm ngóng trông
Hai niềm quay quắt
Hai niềm mông lung

Một ngày gặp gỡ
Một ngày trẻ trung
Một ngày sóng sánh
Một ngày vô cùng

Hai niềm lóng lánh
Hai niềm lặng thầm
Hai niềm se sắt
Hai niềm mênh mông