Tổng Thanh tra Chính phủ: Kê khai tài sản chưa thực chất nên còn tham nhũng!

Tác giả: Duyên Duyên (thực hiện)

.KD: Cái gốc của nó là không bạch hóa được nguồn thu nhập, nên chỉ trông chờ vào lòng trung thực của quan chức. Mà lòng trung thực trong một XH bệnh dối trá thành phổ biến, liệu có hy vọng được ở sự kê khai thực chất không?

Vì không dám, hay không muốn đi tận cùng, tức là bạch hóa, nguồn gốc thu nhập, nên tham nhũng cứ loanh quanh và rất… ổn định là vậy

———-

ke khai tai san
Đánh giá về tình trạng quan chức tham ô, tham nhũng tài sản công trong thời gian vừa qua, ông Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng, một trong những nguyên nhân là do vấn đề kê khai tài sản còn là hình thức, chưa thực chất.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, mặc dù Đảng, Nhà nước, toàn xã hội đều quyết tâm rất cao để phòng chống tham nhũng, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn chưa đạt yêu cầu như mong muốn.

Tiếp tục đọc