Chồng em

Tác giả:
.
KD: Chít cười. Bạn bè iu quí gửi cho bài viết về “chồng em”. Các bác, các chị , các anh xem có đúng không nhé  😀
———-
 
1.Giai đoạn 1: năm 20 – 30 tuổi

Chồng em chẳng thích ăn quà
Ngày nào cũng chỉ về nhà ăn cơm
Cơm nhà rất dẻo rất thơm
Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà …
2.Giai đoạn 2: năm 30 – 40 tuổi
Chồng em đã biết ăn quà,
Bây giờ thỉnh thoảng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm, 
Chồng em giờ biết ăn cơm lẫn quà….
3.Giai đoạn 3: năm 40 – 50 tuổi
  

Chồng em chỉ thích ăn quà, 
Bây giờ anh chẳng về nhà ăn cơm. 
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm, 
Chồng em giờ đã bỏ cơm ăn quà.
4.Giai đoạn 4: năm 50- 60 tuổi
  

Chồng em chẳng thích ăn quà, 
Mà giờ cũng chẳng về nhà ăn cơm. 
Cơm nhà hết dẻo hết thơm, 
Chồng em giờ đã bỏ cơm lẫn quà
.
5.Giai đoạn 5: năm 60 – 70 tuổi

Chồng em bỏ cả cơm, quà; 
Chỉ ăn được phở, cháo gà mà thôi. 
Chê quà, cơm dẻo hôi hôi; 
Phở bà hàng xóm kề môi húp liền.
6.Giai đoạn 6: Năm 70 – 80 tuổi
  

Chồng em tóc bạc như tiên, 
Phở ăn chẳng được, có tiền như không. 
Ngồi thèm nhìn ngó các ông, 
Trẻ trung húp phở mà lòng xôn xao.
7.Giai đoạn 7: năm 80 – 90 tuổi
  

 
Chồng em da hết hồng hào, 
Quà, cơm, phở, cháo gà sao chẳng thèm. 
Không còn có chút tòm tem, 
Ngó qua liếc lại nhìn xem đất trời
.
8.
 Giai đoạn 8: năm 90 – 100 tuổi
  

 
Chồng em chán sống trên đời, 
Muốn đi chầu Chúa, Phật, Trời, Diêm Vương.