Dư âm

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.

Dư âm….  😛             Ảnh trên mạng

.
Thơ xưa anh viết cho nàng
Thơ nay em viết hộ chàng nào đây?

Tình nhân như chén rượu đầy
Tình văn như như lửa rơm gầy khéo nhen

Văn là người anh và em
Hai phương chia sẻ nỗi niềm bớt đau

Nhân gian là cõi bể dâu
Không không sắc sắc nặng câu ân tình

Thơ xưa anh viết cho mình
Thơ nay em viết dáng hình thanh thiên

Tứ là chăn đắp ấm êm
Ngôn là giấc mộng đêm đêm phím bàn

Dư âm ai nhớ cung đàn
Tìm đâu tri kỷ cho chàng hỡi ai?

Ảnh trên mạng