Đừng

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

 

Đừng buồn thương người nhé

Đừng xa xót người ơi

Nhân gian bao quyến rũ

Nắng vẫn dát rạng ngời

 

Trời vẫn xanh rất đời

Hoa vẫn thơm rất nở

Người vẫn hương rất trẻ

Tình vẫn đợi rất đôi

 

Cho dù lá biếc nhớ

Cho dù cành sầu đông

Mỗi ban mai ấm lòng

Ngọc ngà cười khe khẽ

 

Anh bỗng như cánh sẻ

Theo em khắp muôn nơi

Tứ thơ là nguyên khôi

Phím bàn chẳng nên lời

 

Đừng buồn thương người nhé

Đừng xa xót người ơi

Cung đàn vi vút gọi

Réo rắt tình tự mời

 

Duyên kỳ mở phương trời