Ban Bí thư cảnh cáo ông Trần Văn Truyền

Tác giả: PV

.Ban Bí thư vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Trần Văn Truyền do có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chế độ, chính sách nhà ở, đất ở và trong công tác cán bộ.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có công văn số 9396 công bố thông báo của Ban Bí thư về xem xét xử lý kỷ luật ông Trần Văn Truyền.

Trần Văn Truyền, tham nhũng, cảnh cáo, Ban Bí thư
Ông Trần Văn Truyền

Tại phiên họp ngày 23/12, sau khi xem xét báo cáo của UB Kiểm tra TƯ đề nghị thi hành kỷ luật ông Trần Văn Truyền, nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Tổng TTCP về thực hiện chế độ, chính sách nhà, đất ở và báo cáo của Ban cán sự đảng TTCP về kết quả kiểm điểm ông Trần Văn Truyền về công tác cán bộ, Ban Bí thư quyết định:

1- Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Văn Truyền do có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chế độ, chính sách nhà ở, đất ở và trong công tác cán bộ.

2- Yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre và Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm trong việc quyết định, xử lý một số trường hợp về nhà, đất có liên quan đến sai phạm của ông Trần Văn Truyền.

Ban cán sự Đảng TTCP nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc về những khuyết điểm có liên quan đến sai phạm của ông Trần Văn Truyền trong công tác cán bộ; tiếp tục chỉ đạo thực hiện triệt để việc khắc phục và việc xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại phiên họp ngày 16/6/2014.

3- Giao Ban cán sự đảng Chính phủ xem xét và chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát việc sử dụng nhà ở công vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý, kiên quyết thu hồi ngay những trường hợp nhà công vụ sử dụng không đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

————

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/214551/ban-bi-thu-canh-cao-ong-tran-van-truyen.html