Người Việt: Thiếu bao dung, ưa cấu kết (Kỳ II)

Tác giả: Tuần Việt Nam- Ảnh Lê Anh Dũng

.KD: Đây là Kỳ II của câu chuyện bàn về Văn hóa Việt. Cái nhìn của một năm cũ- 2014, TVN phỏng vấn Nhà biên kịch Hồng Ngát và mềnh. Xin đưa tiếp để bạn đọc theo dõi, chia sẻ  😀

——————

“Tính đố kỵ, hẹp hòi đang bào mòn chúng ta. Nhiều người không thích ai hơn mình, họ tìm cách che mờ người khác bằng những chiêu trò vặt, nhỏ mọn đã góp phần làm xấu, làm suy yếu sức mạnh văn hóa dân tộc”, nhà biên kịch Hồng Ngát.

Kỳ 1: Mất vốn văn hóa, đất nước loay hoay phát triển

Dân tộc nào cũng yêu nước nồng nàn

.Nhà báo Thu Hà:Chúng ta đã có những thành công nhờ gây dựng được những phong trào. Ngày nay, những phòng trào này vẫn tồn tại như các khu văn hóa, gia đình văn hóa, các cụm văn hóa… nhưng xem ra cũng phong trào đó của ngày nay khác với ngày xưa nhiều lắm phải không?

.Nhà biên kịch Hồng Ngát: Tôi cho rằng nếu làm thật sự thì sẽ thúc đẩy được sự tiến bộ xã hội. Nhưng nhiều khi phong trào chỉ mang tính hình thức. Ngày xưa, chúng ta tham gia các phòng trào này với niềm tin và lòng nhiệt tình cách mạng. Bây giờ bệnh chạy theo thành tích hơi bị nhiều nên người ta phát động cũng chỉ cốt ghi điểm thôi nên không đi vào thực chất. 

Tiếp tục đọc