Vui…vui…

Tác giả:
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho những bức ảnh này với lời bình, xin đăng nguyên văn: Giới trẻ nhẹ dạ tếu táo, tưởng chỉ để cho vui.
Không để ý con mắt người ta nhìn mình thế nào,
Hạ mình trong mắt người khác mà không biết
Không biết các bạn trẻ có nghĩ thế không nữa? Xin cứ đăng lên, tùy nhận thức mỗi người. Cũng là để … vui… vui…
————

alt

alt

alt

alt

alt

alt


alt

alt