Bộ ảnh khỏa thân của Dương Quốc Định

Tác giả: Dương Quốc Định

KD: Bạn bè iu quí lại gửi tiếp Bộ ảnh khỏa thân của Dương Quốc Định chụp. Xin lược bớt một số ảnh Blog KD/ KD đã từng đăng, và xin đăng lên để bạn đọc cùng chiêm ngưỡng tay máy DQĐ vừa có nhiều ý tưởng sáng tạo vừa kết hợp kỹ thuật nhiếp ảnh.

———–

Dương Quốc Định là nhà nhiếp ảnh Việt Nam nắm giữ nhiều giải thưởng nhất về ảnh nude – 30 huy chương – ngoài nước là chính. Nhưng: “Huy chương với tôi không phải sự mong đợi,” anh nói. “Mong đợi ở đây là ra tác phẩm được như ý.

Đó là cái hạnh phúc đầu tiên. Huy chương chẳng qua là BGK nhìn nhận cùng với mình, hoặc đọc được tư tưởng của mình. Huy chương chỉ là vật chất – không mang lại cảm giác sung sướng nào bằng chính tác phẩm đâu!”

vaol DQD 03 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 05 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 06 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 07 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 12 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 13 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 14 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 20 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 21 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 29 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 32 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 35 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 38 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 44 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 49 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 57 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 58 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định

vaol DQD 60 Trọn bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp nhất của Dương Quốc Định