Thư bộ trưởng giáo dục Pháp gửi các thầy cô giáo sau vụ khủng bố

Tác giả: FB Bùi Quang Minh

.KD: Kính nể ông Tổng thống Pháp. Và giờ lại kính nể luôn vị Bộ trưởng GD Pháp. Tinh thần tôn trọng tự do tư tưởng của đất nước này thấm đậm trong lá thư của người có trách nhiệm đào tạo nhân lực cho nước Pháp. Những mất mát đau thương của nước Pháp lại bộc lộ cho nhân loại biết chiều sâu nhân bản trong nền văn hóa và giáo dục con người của họ.

———–

Kính gửi các thầy cô giáo,

Vụ khủng bố tại tòa soạn báo Charlies Hebdo đã chạm đến trái tim của nền Cộng Hòa chúng ta.

Giá trị cốt lõi nhất của nền Cộng Hòa đã bị tổn hại. Tự do báo chí là căn bản cho tất cả các quyền tự do khác của con người.

H1

Sự tự do về tư tưởng cũng như sự tôn trọng các ý kiến khác biệt là những nguyên tắc cơ bản để chúng ta cùng nhau sống dưới chế độ Cộng Hòa này.

 

 

                                                                                                                                                                                                                    Ảnh: Tổng biên tập Charb sau vụ tòa báo bị đánh bom, 2011

Nhà trường có trách nhiệm truyền đạt các giá trị và các nguyên tắc đó. Ngay từ khi mới ra đời, nền cộng hòa đã giao phó cho nhà trường nghĩa vụ đào tạo các công dân tương lai và chuyển tải các giá trị tự do, bình đẳng, bác ái & vô thần.

Tại thời điểm cả đất nước đang đoàn kết, đối mặt với thử thách khó khăn, hơn bao giờ hết, nhà trường phải là nơi khơi nguồn cho các lý tưởng của nền cộng hòa chúng ta.

Tôi kêu gọi các thầy cô giáo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tự do ngôn luận tại trường học, chúng tôi có sẵn các nguồn lực sư phạm để hỗ trợ các thầy cô nếu các thầy cô có yêu cầu.

Tôi xin chân thành cám ơn sự tham gia của của các thầy cô trong công cuộc này và tôi xin đảm bảo sự hậu thuẫn toàn diện của tôi đối với nhiệm vụ này.

Bộ trưởng giáo dục Najat Vallaud-Belkacem đã ký.

(Phạm Hà dịch)

———

https://anhbasam.wordpress.com/2015/01/09/3271-thu-bo-truong-giao-duc-phap-gui-cac-thay-co-giao-sau-vu-khung-bo/