Thứ trưởng Bộ Giao thông nói gì về “tin nhắn lạ” với doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường

Tin nhắn qua lại

Sau đây là nỗi dung tin nhắn giữa nữ chủ doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực làm công trình giao thông này (xin được giấu tên, đã từng tham gia dự thầu công trình giao thông như bị trượt thầu) với một số máy của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải. Để bạn đọc hiểu rõ, chúng tôi xin trích đăng một phần các tin nhắn qua lại này:

Tiếp tục đọc