Hàng… khủng

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài này. thú vị ghê. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ  😀       Đúng là khủng! 😛