Không để lợi ích nhóm tác động công tác nhân sự

Tác giả: Theo VOV
.
KD: Thật là lý tưởng nếu trong thực tế như thế!  😀
————–
Công tác nhân sự đòi hỏi cán bộ UB Kiểm tra TƯ trong sáng, công tâm, khách quan, thực sự vì Đảng, vì dân, vì nước, không bị lợi ích nhóm tác động vào – Tổng bí thư nói.

Chiều 9/2, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc và chúc Tết UB Kiểm tra TƯ.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI đến nay và trong năm 2014, UB Kiểm tra TƯ Đảng đã tích cực, chủ động thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, cũng như tham mưu, giúp Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nói riêng.

nhân sự, lợi ích nhóm, UB Kiểm tra TƯ, nghị quyết TƯ 4
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với UB Kiểm tra Trung ương. Ảnh: VOV

UB đã tham mưu để lần đầu tiên Ban chấp hành TƯ ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI, Quy định về những điều đảng viên không được làm; Bộ Chính trị ban hành Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

UB Kiểm tra TƯ đã tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra hàng năm có chất lượng, hiệu quả, trong đó có nội dung kiểm tra về việc thực hiện nghị quyết TƯ 4 (khóa XI); đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết hoặc xem xét, xử lý một số vụ việc vị phạm trong Đảng một cách thận trọng, khách quan, nghiêm minh, trong đó có những vụ việc gây bức xúc trong dư luận, được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm…

Từ nay tới hết nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, UB tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2015 và cả nhiệm kỳ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Năm 2014, tình hình kinh tế – xã hội có bước chuyển đáng mừng. Đất nước ta sau 30 năm đổi mới chưa bao giờ phát triển như hiện nay. Việt Nam giữ vững độc lập, chủ quyền, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong thành tựu chung đó của đất nước có những thành tích và đóng góp của UB Kiểm tra TƯ và UB Kiểm tra các cấp. Tổng bí thư đánh giá hoạt động của UB bài bản, chặt chẽ, đúng quy định, quy trình, làm thận trọng, khoa học.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị UB, cùng với việc làm tốt công tác kiểm tra, phải tăng cường hơn nữa chức năng giám sát; chủ động, quyết liệt, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng phải góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng cùng như công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đặc biệt là công tác nhân sự. Trong công việc này, đòi hỏi cán bộ kiểm tra rất trong sáng, công tâm, khách quan, thực sự vì Đảng, vì dân, vì nước, không bị lợi ích nhóm tác động vào.

————

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/221155/khong-de-loi-ich-nhom-tac-dong-cong-tac-nhan-su.html