Hình sự hóa làm giàu bất chính rất cần thiết

Tác giả: Thái Linh (tổng hợp)

.KD:  Hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp xuất phát từ đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.

Nên như vậy. Nhưng vẫn chỉ là chặt đằng ngọn. Nếu giao dịch tiền mặt vẫn là chủ đạo!

———

Cụ thể, Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) lần này dự định hình sự hóa một số hành vi, trong đó có hành vi hoàn toàn mới và khá nhạy cảm là làm giàu bất chính.

Theo Báo cáo đánh giá tác động dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), thực tế hiện nay xuất hiện nhiều trường hợp cá nhân (quan chức) giàu lên một cách nhanh chóng mà không thể lý giải hợp lý nguồn gốc tài sản tăng thêm này. Điều đó cho phép chúng ta nghi ngờ về một sự làm ăn không minh bạch, vi phạm pháp luật hoặc phạm tội trước đó…

Bộ luật Hình sự hiện hành có quy định tội chứa chấp, hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội mà có. Tuy nhiên, cả hai tội này, muốn kết tội, đều phải chứng minh hành vi phạm tội nguồn.

Nếu không chứng minh được, thì không thể xử lý hành vi giàu lên nhanh chóng mà không chứng minh được nguồn gốc.

Hình sự hóa làm giàu bất chính

Hình sự hóa làm giàu bất chính

Theo Bộ Tư pháp, nếu thực tâm muốn chống tham nhũng, thì việc hình sự hóa hành vi này sẽ là phương thuốc hữu hiệu để chống lại tội phạm tham nhũng. Hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp không phải là quy định bắt buộc, nhưng xuất phát từ đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, việc bổ sung hành vi này là tội phạm là cần thiết.

Trước đó, hồi tháng 10/2014, theo thông tin từ ban soạn thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, đối với việc xử lý tội làm giàu bất chính sẽ chưa bổ sung vào Bộ Luật Hình Sự.

Tội này cần được xem xét kỹ lưỡng hơn về các điều kiện đi kèm chặt chẽ “ trên tinh thần chủ yếu răn đe, phòng ngừa”. Những trường hợp nghiêm trọng mới cần xử lý. Trước mắt, ban soạn thảo sẽ nghiên cứu kỹ các quy định của Luật phòng chống tham nhũng để cân nhắc bổ sung tội vi phạm nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Trước vấn đề này, Thứ trưởng Tư pháp Hoàng Thế Liên khẳng định: “Trong định hướng sửa BLHS lần này, việc quy định các điều kiện miễn, giảm hình phạt với người có hành vi tham nhũng nhưng chủ động khai báo và khắc phục hậu quả cũng được cân nhắc”.

Vì thế cũng cần nghiên cứu khả năng hình sự hóa hành vi ‘làm giàu bất hợp pháp’ theo tinh thần Công ước.

Nhận định về điểm này, Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn nói khi trao đổi bên lề với báo chí: “Đây là vấn đề bàn cãi nhiều lần, từng có đề nghị đưa vào luật tội ‘nhận quà biếu có giá trị cao’ nhưng chưa được. Có lẽ đã đến lúc tính, nhưng phải đồng bộ chính sách, vì hiện chưa quản lý và làm rõ được giữa thu nhập bất chính và thu nhập chính đáng, thu nhập hợp pháp và không hợp pháp. Đây là việc khó ở Việt Nam nhưng phải bàn, phải làm”.

Trải qua nhiều lần đề xuất rồi lại hủy bỏ đưa vào Bộ luật hình sự, lần này, làm giàu bất chính đã được cân nhắc để hình sự hóa.

Ngày 9/2, Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường khẳng định, việc sửa đổi BLHS phải đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi trong bối cảnh đất nước ta có những thay đổi lớn về mọi mặt, nhất là phải góp phần củng cố hơn nữa nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

———-

http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/hinh-su-hoa-lam-giau-bat-chinh-rat-can-thiet-3232489/