Thủ tướng trả lời đại biểu QH về lạm phát số lượng cấp phó

Tác giả: T. Dũng

.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về sự lạm phát cấp phó hiện nay ở các cấp.

Đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII
Đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị An tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII (tháng 11-2014): “Thủ tướng cho biết về sự lạm phát cấp phó hiện nay ở các cấp; giải pháp của Chính phủ trong thời gian tới?”..

Thủ tướng cho biết Nghị định 36/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, số lượng cấp Thứ trưởng ở mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ không quá 4 người. Đối với Bộ quản lý đa ngành, số lượng Thứ trưởng có thể nhiều hơn do cấp có thẩm quyền quyết định. Việc bổ nhiệm một Thứ trưởng phải được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý trước về chủ trương, sau đó mới làm quy trình nhân sự cụ thể để trình lại Ban Bí thư xem xét, chấp thuận. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ mới ký quyết định bổ nhiệm.

Tại thời điểm cuối tháng 11-2014, Chính phủ có Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (có 1 Phó Thủ tướng trực tiếp làm Bộ trưởng). Trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ có 119 Thứ trưởng, trong đó có 10 nữ (chiếm 8,3%); bình quân mỗi Bộ có 5,4 Thứ trưởng (4 Bộ có 4 Thứ trưởng; 7 Bộ có 5; 9 Bộ có 6; 2 Bộ có 7). Tại 8 cơ quan trực thuộc Chính phủ, có 29 lãnh đạo cấp phó, bình quân 3,6 người/cơ quan. So với đầu nhiệm kỳ (tháng 8-2011), số Thứ trưởng giảm 3 người.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội

 Theo các Nghị định số 107/2004 và số 36/2011, số lượng Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội không quá 6 người; TP HCM là 5 người; các tỉnh, thành phố có dân số 2 triệu người trở lên hoặc diện tích trên 10.000 km2 là 4 Phó chủ tịch; các tỉnh còn lại là 3 Phó Chủ tịch. Có tổng số 239 Phó chủ tịch, so với quy định là 202, nếu không tính 26 người thuộc diện luân chuyển thì vượt 11 người. So với đầu nhiệm kỳ (216 người), nếu không tính 26 người thuộc diện luân chuyển thì giảm 3 người. Tỷ lệ Phó Chủ tịch là nữ hiện nay chiếm 9,2% (22 người).

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, cấp phó ở một số Bộ còn nhiều do Bộ quản lý đa ngành và yêu cầu nhiệm vụ tăng thêm, thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ nữ và do việc sáp nhập một số Bộ trước đây. Việc tăng cấp phó ở địa phương để đáp ứng yêu cầu quản lý đặc thù và luân chuyển, đào tạo cán bộ. Vì vậy, thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về số lượng và quy trình bổ nhiệm cấp phó. Đồng thời tổ chức tổng kết và đề xuất cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, trên cơ sở đó sẽ xác định cụ thể số lượng cấp phó phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ.

————

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/thu-tuong-tra-loi-dai-bieu-qh-ve-lam-phat-so-luong-cap-pho-20150213183928069.htm