Ông Kim Quốc Hoa, TBT báo Người Cao Tuổi, gửi đơn kiến nghị cho TBT Nguyễn Phú Trọng

Tác giả: FB báo Người Cao Tuổi

.KD: Đọc trên TTXVH thấy có lá đơn này của ông Kim Quốc Hoa, đăng trên FB Người Cao Tuổi. Xin được đăng lại để bạn đọc chia sẻ, suy ngẫm.

————–

H1

 

 

H1

H1

H1————-

https://nr-018.appspot.com/anhbasam.wordpress.com/2015/02/27/3466-ong-kim-quoc-hoa-tbt-bao-nguoi-cao-tuoi-gui-don-kien-nghi-cho-tbt-nguyen-phu-trong/