Ở hai đầu nỗi nhớ

Mình rất thích ca khúc này. Có thể nghe không chán. Hôm nay, nhân Blog đạt tới con số 05 triệu hit, tự nhiên thấy vui, muốn gửi tới bạn đọc để cùng nghe, như một sự đồng cảm, đồng điệu giữa những tấm lòng. Mong cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Lòng người dịu lại những thất vọng, trước những bất ổn, bất an của đời sống.