Nội quy công sở!

Tác giả: Kênh Thơ Chế

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho Nội quy công sở và bắt học thuộc lòng. Hịhị…. Cười chảy cả nước mắt,

Xin treo lên đây, để bạn đọc đi làm ở các công sở thực thi  😀

—————–

Nội quy cấm được mặc quần
bò nơi công sở, một tuần trừ lương
Sếp thì đang rất là cương
quyết phải thực hiện chủ trương cái quần
Ai ai mặt cũng đầy phân
vân là không biết có quần hay không
Rồi phải đeo phù hiệu công
ti ở trước ngực hồng hồng xinh xinh
Mình thì cũng hết cả tinh
thần để làm việc nên mình im ru
Thân thì chẳng khác gi cu
li pha trà nước rồi thu dọn phòng
Buồn ra quán gọi dĩa lòng
lợn ngồi chiễm chệ xơi xong rồi về…

(sưu tầm)