Ts Nguyễn Thành Sơn: Sự thật về các dự án bauxite của TKV

Tác giả: Ts Nguyễn Thành Sơn
.
TKV không nên quên mình là một doanh nghiệp đang hoạt động dựa hoàn toàn vào nguồn tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu toàn dân, và bằng tiền đóng thuế của dân. Hơn bao giờ hết, người dân rất muốn TKV thực sự “đáng tin cậy”. Vì vậy, TKV hãy chứng minh điều đó, hãy công khai và minh bạch trước người đóng thuế và trước toàn dân những thông tin đáng tin cậy và đầy đủ về 2 dự án bauxite trên Tây Nguyên và các dự án khai thác than ở Quảng Ninh.
———–
.
Ngày 31/3/2015, TKV đã đưa ra “Thông tin dành cho báo chí” về các dự án bauxite Tây Nguyên. Trong đó có đọan viết:
Việc một số người luôn tìm cách tấn công các dự án của TKV dù không đủ thông tin, hiểu biết không đầy đủ về các vấn đề không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình là không khách quan và không chính xác. Những ý kiến đánh giá được đưa ra trên các số liệu, dẫn chứng không chính xác, thiếu thực tế, thiếu tính khoa học sẽ phiến diện và không đáng tin cậy” (hết trích dẫn).
Người đọc xin bình luận như sau:
1/ Từ trước đến nay, tôi chưa thấy ai “tấn công các dự án của TKV”. Yêu cầu TKV nêu đích danh “một số người” là ai? và “các dự án của TKV” là những dự án nào?. Những người có ý kiến về những dự án bauxite của TKV đều ghi rõ họ tên địa chỉ của mình và nêu cụ thể tên dự án.

2/ TKV có “đầy đủ thông tin”, có hiểu biết “đầy đủ”, có “lĩnh vực chuyên môn của mình” thì xin hay đưa ra những “hiểu biết” và những “thông tin” của mình về các dự án bauxite một cách khách quan và chính xác.
3/ Cũng trên tinh thần đó, TKV cần đưa ra “các số liệu”, “dẫn chứng” “chính xác”, có “thực tế” và có “tính khoa học” để dư luận và những người nộp thuế “tin cậy” vào những gì TKV nói và làm.
Là người có 37 năm và 5 tháng làm việc trong ngành khai khoáng và năng lượng (từ thời Bộ Điện và Than đến 31/01/2015), trong đó có gần 19 năm và 9 tháng làm việc trực tiếp tại TKV tôi xin lưu ý TKV như sau:
– Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, kể từ 11/1987 (lần đầu tiên có bài báo của tác giả Nguyễn Trường Sơn đăng trên cơ quan ngôn luận của Bộ Năng lượng chính thức phản đối việc khai thác bauxite trên Tây Nguyên) đến 31/3/2015 chưa thấy ai “tấn công” các dự án nào của TKV cả.
Nếu hiểu “tấn công” là ngăn chặn các ý đồ và việc làm sai trái của TKV trong việc triển khai các dự án bauxite Tây Nguyên thì dư luận đã rất quan tâm đến bức thư của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và sau đó là Thông báo số 245 của Bộ Chính trị. Vì vậy, TKV không nên lợi dụng trang báo điện tử của mình để công bố báo chí một cách úp mở và mang tính chất “cả vú lấp miệng em” như vậy.
TKV không nên nhầm lẫn “bạn/thù”. Ai là người đã gây ra những thảm họa cho hai dự án bauxite của TKV trên Tây Nguyên? Ai là người đang chỉ cho TKV và nêu cho dư luận thấy sự thật về các dự án bauxite của TKV?. Thiết nghĩ, người gây ra thiệt hai có khi chưa có khuyết điểm, nhưng những kẻ cố tình bao che thiệt hại chắc chắn là có tội.
– TKV không nên quên mình là một doanh nghiệp đang hoạt động dựa hoàn toàn vào nguồn tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu toàn dân, và bằng tiền đóng thuế của dân. Hơn bao giờ hết, người dân rất muốn TKV thực sự “đáng tin cậy”. Vì vậy, TKV hãy chứng minh điều đó, hãy công khai và minh bạch trước người đóng thuế và trước toàn dân những thông tin đáng tin cậy và đầy đủ về 2 dự án bauxite trên Tây Nguyên và các dự án khai thác than ở Quảng Ninh./.
Hà Nội ngày 02/4/2015