Danh sách 21 trường ĐH không được Mỹ công nhận:

Tác giả: TS Mark A.Ashwill
.
KD: Bạn bè iu quí vừa gửi cho thông tin này. Xin đăng lên Blog để bạn đọc chia sẻ, tham khảo. Bởi trong làn sóng du học đến nước Mỹ, cũng rất cần những thông tin cung cấp cho những gia đình có nhu cầu, hiểu biết. Biết đâu Bộ GD và ĐT có thêm kênh thông tin để phản biện, tư vấn cho học sinh và các bậc cha mẹ có nhu cầu
.
Trên trang web cá nhân mới đây (đầu tháng 7), TS Mark A.Ashwill đã nêu đích danh 21 trường Đại Học hiện có mặt tại VN không được công nhận bởi các cơ quan kiểm định giáo dục có thẩm quyền từ Hoa Kỳ.
.
  1. ĐH quốc tế Adam (Adam International University) thuộc Tiểu bang Georgia.
  2. ĐH Akamai (Akamai University) thuộc Tiểu bang Hawaii.
  3. ĐH American City (American City University) thuộc Tiểu bang California.
  4. ĐH Di sản Mỹ (American Heritage University) nằm ở phía Nam California.
  5. ĐH American Pacific (American Pacific University). Đây là ĐH được đặt tại TP  Sài Gòn.
 6. ĐH quốc tế American Pacific (American Pacific University – International) thuộc Tiểu bang New Mexico/ California.

  7. ĐH Apollo (Apollo University) Tiểu bang California.
  8. ĐH quốc tế Đại Tây Dương (Alantic International University) thuộc Tiểu bang Hawaii.
  9. ĐH Capstone (Capstone University) Tiểu bang California.
10. ĐH Cosmopolitan (Cosmopolitan University).
11. ĐH Frederick Taylor (Frederick Taylor University) thuộc Tiểu  bang California.
12. ĐH Honolulu (Honolulu University) thuộc Tiểu bang Hawaii.
13. ĐH Irvine (Irvine University) thuộc Tiểu bang California.
14. ĐH Quốc tế Mỹ (International American University) thuộc Tiểu bang California.
15. ĐH Kỹ thuật Paramount (Paramount University of Technology) thuộc Tiểu bang California.
16. ĐH Pebble Hills (Pebble Hills University) thuộc Tiểu bang Pennsylvania.
17. ĐH Preston (Preston University) thuộc Tiểu bang California.
18. ĐH Tây Nam Mỹ (Southwest American University) thuộc Tiểu bang California.
19. ĐH Nam Thái Bình Dương (Southern Pacific University) thuộc Tiểu bang Delaware.
20. ĐH quốc tế Washington (Washington International University) thuộc Tiểu bang Pennsylvania.
21. ĐH quốc tế Berkeley (Berkeley International University), thuộc Tiểu bang Delaware.
~~~~~~~~~~~~~~~