Nghiêm cấm lợi dụng diễn đàn xuyên tạc sự thật

Tác giả: Ngọc Quang

KD: Thú thật, đọc bài này, rồi đọc lại cái title bài bỗng thấy phì cười . Mới là thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội…, chưa kịp thành hiện thực, đã mở đầu bằng hai từ “nghiêm cấm” rất phản cảm.

.Trí thức nước Việt đa phần còn non kém, lại thích “mũ ni che tai”  hoặc cũng có khi  chỉ mải kiếm cơm, không quan tâm gì đến phản biện, ngoài việc “chém gió” với bạn bè lúc trà dư tửu hậu, nên phản biện phải có thí điểm là đúng  😀

Cũng xin lỗi các bác trí thức thực sự trí thức, và phản biện kinh quá đến thành bị .. nghi ngờ  😀

.Nhưng việc tổ chức thí điểm, và việc phản biện rõ ràng rất cần tính “chuyên nghiệp”- Đó là tạo một diễn đàn thật sự tự do tư tưởng, thật sự dân chủ. Để trí thức thật sự bày tỏ chính kiến, nhưng với cái tâm đàng hoàng- vì trách nhiệm XH, tránh đả kích cá nhân, tránh mỉa mai, gây tổn thương cá nhân

.Có lẽ chỉ khi đó, thì sự phản biện và sự lắng nghe mới thật sự cộng hưởng

————–

 Thủ tướng đồng ý thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội…

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, diễn đàn khoa học chuyên nghiệp hoạt động trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, trung thực, khách quan và nhân văn, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích của quốc gia và tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Bên cạnh đó, bảo đảm tính dân chủ, bình đẳng, công khai, không áp đặt ý kiến cá nhân hoặc quy chụp về mặt tư tưởng, quan điểm khi tham gia diễn đàn; bảo đảm không vì mục đích lợi nhuận trong hoạt động của diễn đàn.

Theo quyết định, việc tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp phải đáp ứng 3 điều kiện:

Một là, cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp.

Hai là, có quy chế tổ chức và hoạt động của Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành, trong đó xác định rõ: Tên gọi, mục đích, nội dung, kế hoạch hoạt động, cơ chế quản lý và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của diễn đàn do mình tổ chức.

Ba là, có khả năng tập hợp đội ngũ trí thức có trình độ chuyên môn phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của diễn đàn.

Thủ tướng trao đổi với các chuyên gia. Ảnh: Chinhphu.vn

Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia diễn đàn

Tổ chức, cá nhân tham gia diễn đàn được phát biểu công khai ý kiến của mình về các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế – xã hội; đề xuất các kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền; được trình bày, trao đổi, tranh luận bình đẳng với các thành viên khác trong diễn đàn về các nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân tham gia diễn đàn được quyền tiếp cận thông tin về chủ đề của diễn đàn; được ghi nhận sự đóng góp trong các kiến nghị, đề xuất của diễn đàn đối với cơ quan có thẩm quyền; được bảo đảm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

Có quyền bảo lưu ý kiến tại diễn đàn khi ý kiến này khác với quan điểm trong chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế – xã hội và ý kiến của cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Bên cạnh các quyền trên, quyết định cũng nêu rõ, tổ chức, cá nhân tham gia diễn đàn có nghĩa vụ bảo đảm tính xác thực, khách quan, cơ sở khoa học và thực tiễn của những thông tin, ý kiến trình bày tại diễn đàn.

Không được phát tán tài liệu nội bộ của diễn đàn hoặc đưa ý kiến cá nhân mang danh nghĩa diễn đàn hoặc danh nghĩa đơn vị tổ chức diễn đàn khi chưa được phép của đơn vị tổ chức diễn đàn.

Đặc biệt, tổ chức, cá nhân tham gia diễn đàn không được lợi dụng diễn đàn để xuyên tạc sự thật, bôi nhọ làm tổn hại đến danh dự, uy tín của tổ chức và cá nhân khác; không được đề cập đến các nội dung không liên quan đến vấn đề thảo luận tại diễn đàn hoặc quảng cáo các sản phẩm thương mại.

————-

http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Nghiem-cam-loi-dung-dien-dan-xuyen-tac-su-that-post157515.gd