Vừa buồn cười vừa muốn mếu

Tác giả:

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho những tấm ảnh này. Vừa buồn cười vừa muốn  mếu. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

————

 Ngày giải phóng miền Nam- 30/5?

Hội nghị sáng mắt

 Đã hoàn thành việc cải tạo thay thế cây xanh ở Hà Nội.

Hai Bà Trưng thời “phú quý giật lùi”  😀

Ngày Quốc tế “Lao độn”

Sau 40 năm so sánh nước ta và nước người.

 

Chó biết xếp hàng, người thì không!

 Chú trâu này phải ra tòa vì tội chống người thi hành công vụ  😀

CSGT bắn tốc độ

 

 Việc chạy vào nhà trắng của Obama … như chạy chức chạy quyền ở VN