Quan tòa

Tác giả: ST

KD: Bạn bè iu quí của mình gửi cho bài viết này. Đọc buồn cười quá. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.

Ở đâu cũng có thể tồn tại những anh 4×4= 17, mà lại… thắng thế!

.tieu lam