Những lời khuyên dạy của Khổng Phu Tử

Tác giả: Theo FB Đức Bảo Phạm

KD: Những lời khuyên của bậc hiền triết Trung Hoa cổ đại quá hay. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.

———–

Tượng Đức Khổng tử. Nguồn: Trên mạng
Có chí thì … ham học
Không chí thì … ham chơi
Trí khôn tạo … nên người
Đức nhân tìm … ra bạn

Thành đạt nhờ … đức dày
Làm nên nhờ … có thầy
Đủ đầy nhờ … có bạn
Gái ngoan nhờ … đức hạnh
Trai mạnh nhờ… lực cường…

Tươi đẹp lắm … người thương
Lực cường nhiều … kẻ mạnh
Dễ thích nghi thì … sống
Biết năng động thì … thành
Đủ tài trí … làm nên
Đủ sức bền thì … thắng

Biết mình khi … hoạn nạn
Hiểu bạn lúc … gian nguy
Nghèo hèn bởi … tự ti
Ngu si vì … tự phụ

Tài đức cao hơn … phú
Hạnh phúc đủ hơn … giàu
Sống trung tín … bền lâu
Tình nghĩa sâu … hạnh phúc

Đủ tài thì … đỡ cực
Đủ sức thì … đỡ nghèo
Dốt nát … hay làm theo
Hiểu biết nhiều thì … lợi

Hỏng việc vì … hấp tấp
Va vấp bởi … vội vàng

Cảnh giác với … lời khen
Bình tâm nghe … lời trách

Quá nghiêm thì … ít bạn
Dễ dãi … bạn khinh nhờn
Không hứa hão là … khôn
Không tin xằng … ít vạ

Làm ơn … đừng mong trả
Được ơn … nhớ đừng quên
Nhu nhược bị … ép chèn
Quá cương thì bị … gãy

Cái quý thì … khó thấy
Dễ thấy … thường của tồi
Của rẻ … là của ôi
Dùng người tội … sinh vạ
Đẹp lòng hơn … tốt mã
Nền nã hơn … kiêu kì

Thận trọng … từng bước đi
Xét suy … khi hành động
Hiểu biết nhiều … dễ sống
Luôn chủ động … dễ thành
Thận trọng … trước lợi danh
Giữ mình đừng … buông thả
Tránh xa … phường trí trá
Tai vạ bởi … nể nang
Tài giỏi … chớ khoe khoang
Giàu sang … đừng kênh kiệu

Học bao nhiêu … vẫn thiếu
Học nữa vẫn … chẳng thừa
Nhân đức … chớ bán mua
Được thua không … nản chí
Đủ đức tài … bớt lụy
Đủ dũng khí … chẳng hàng

Có vợ đảm thì … sang
Có bạn vàng thì … quý
Đói nghèo vì … bệnh sĩ
Quẫn trí dễ … làm liều
Tỉnh táo với … tình yêu
Biết điều khi … yếu thế
Lo việc nhà … chớ kể
Ân nghĩa chớ … đếm đong

Người phúc lộc … nhờ nguồn
Sống bất nghĩa … tai ương
Sống bất lương … tù ngục
Phải cầu xin là … nhục
Phải khuất phục là … hèn

Hay đố kị … nhỏ nhen
Hay ép chèn … độc ác
Lắm gian truân … càng sáng
Nhiều hoạn nạn … càng tinh

Với mình phải … nghiêm minh
Với chúng sinh … thân ái
Đang thắng … phòng khi bại
Gặt hái … phòng mất mùa

Thói quen thường … khó chừa
Say sưa thường … khó tỉnh
Sống ỷ lại … ăn sẵn
Dễ bạc … phân tán mình
Sống dựa dẫm … ngu đần
Sống bất cần … phá sản

Hay đua đòi … hoạn nạn
Quá nể bạn … tai ương
Gia đình trọng … yêu thương
Sống nhịn nhường … hỉ hả
Thiếu tình thương … man trá

Gắn vàng đá … cũng tan
Biết dạy dỗ … con ngoan
Chịu bảo ban … con giỏi
Tinh khôn nhờ … học hỏi
Cứng cỏi nhờ … luyện rèn
Sống vì nhau … sẽ bền
Sống vì tiền….. đổ vỡ
Rèn con … từ mới nở
Khuyên vợ … lúc mới về
Muốn hiểu cần … lắng nghe
Thích khoe thì … trí cạn

Khốn nạn … quên mẹ cha
Tốt đẹp … hãy bày ra
Xấu xa … nên đậy lại
Có ích thì … tồn tại
Có hại sớm … diệt vong

Nhiều tham vọng … long đong
Lắm ước mong … lận đận
Hay vội vàng … hối hận
Quá cẩn thận … lỗi thời

Biết được người là … sáng
Hiểu được bạn là … khôn
Khiêm tốn là … tự tôn
Kiêu căng là …tự sát

Hứa trước thì … khó đạt
Hèn nhát thì … khó thành
Thù hận bởi … lợi danh
Tranh giành vì … chức vị
Giàu sang hay … đố kị
Tài trí sinh … ghét ghen
Tham giàu thì … cuồng điên
Tham quyền thì … độc ác

Vì tiền thì … dễ bạc
Vì tình nghĩa … bền lâu
Người hiểu nói … trọn câu
Người dốt … tâu phách lối

Có quyền thì … hám lợi
Có tội thường … xun xoe
Khờ dại hay … bị lừa
Nói bừa hay … vạ miệng
Đa ngôn thì … tai tiếng
Ngậm miệng … dễ được tin
Hám lợi hay … cầu xin
Hám quyền hay … xu nịnh

Thật thà hay … oan trái
Thẳng thắn hay … bị hại
Thông thái hay … bị ngờ
Chiều con quá … con hư
Tiền của dư … con hỏng

Giàu mạnh … thường thao túng
Nghèo vụng … dễ theo đuôi
Người tài giỏi … khó chơi
Kẻ chây lười … khó bảo

Thành tâm thì … đắc đạo
Mạnh bạo … việc dễ thành
Quân tử thì … trọng danh
Tiểu nhân thì …. trọng lợi
Bất tài hay … đòi hỏi

Lộc lõi … khó khiêm nhường
Tình nghĩa … thường khó quên
Nợ nhân duyên … khó trả
Khó thuần phục … kẻ sĩ
Khó phòng bị … tướng tài

Biết chấp nhận … thảnh thơi
Hay hận đời … đau khổ
Của quý thì … khó giữ
Con cầu tự … khó nuôi
Nhà dư của … hiếm hoi
Nhà lắm người … bạc cạn

Khó gần người … quá sạch
Vắng khách tại … quá nghèo
Dễ nổi danh … kị hiền
Dễ kiếm tiền … khó giữ

Kiếp người là … duyên nợ
Lành vỡ … lẽ thường tình
Bại thành từ … lực trí
Thời gian đừng … uổng phí
Biết suy nghĩ … sâu xa.