Ảnh mình bị bắt quả tang đang… tít mắt với hai người bạn

*KD: Thưa Quý bạn đọc! Do bận công việc bài vở, thứ 05 hàng tuần, chủ Blog xin không cập nhật bài vở. Tình trạng này sẽ kéo dài một vài tháng nữa. Khi hoàn cảnh cho phép, chủ Blog sẽ cập nhật đều đều. Mong thông cảm và thứ lỗi  😀

Thứ 06 vẫn cập nhật bài vở bình thường.

Chúc Quý bạn đọc sức khỏe và niềm vui!  😀

Kim Dung 64