Chờ ai, giận ai?

Tác giả: theo FB Hà Vy

KD: Mình vốn iu quí các loài vật lắm lắm. Thấy bức ảnh Nàng lấp ló trong khóm hoa ngộ quá. Như chờ ai, lại như giận ai, đôi mắt nàng … buồn bã  😀

Meo - hoa