Chàng Vẹt tài năng và đỏm dáng!

Tác giả:  Video của Xendan

KD: Chít cười vì Chàng Vẹt này tài năng và … đỏm dáng phết! Chàng muốn biến thành Công chứ không muốn là Vẹt. Xin đưa lên để bạn đọc thư thái  😀

————-