Khi

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Có vẻ như HN đã bắt đầu những ngày đầu đông. Trời đất lành lạnh, mơ hồ… Khiến mình bỗng nhớ những ngày xưa quá  😀

—————

Chả có lãng phí nào cho nỗi nhớ
Khi ta buồn nỗi nhớ đậu bên… tim
Dâng đầy bến thiên thai hoài niệm
Yêu thương xa biết mấy cũng về tìm

ho guom 1

ho guom 2

 

 

 

 

ho guom 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ho guom 3