Chỉ một!

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

Buồn quá, cho những đau thương của nước Pháp. Mong mọi giá trị văn minh, văn hóa bền vững. Và mùa thu vẫn luôn đẹp….

KD- Phu QuocChỉ một cành lá
Chở cả mùa thu

Chỉ một câu nói
Chất chứa tình si

Chỉ giọng cười khẽ
Chất ngất bến mê

Thế là chỉ một
Bát ngát xuân thì

Thế là chỉ một
Thấm thía hương quê

Thế là chỉ một
Trời Đất…“thu” về