Ủng hộ nước Pháp

KD: Trên mạng, hai ngày nay mọi người thể hiện tình cảm với nước Pháp bằng cách in màu cờ nước Pháp xanh- trắng- đỏ trên ảnh đại diện. “Kém miếng khó chịu”, mình cũng hì hụi áp dụng….

Bất ngờ, thấy “nàng” hiện ra! Giật mình  😀

Ảnh đại diện tạm thời của mình trong những ngày này trên FB, Trông cũng “dễ thương” đó chứ  😀

———–

KD- co Phap