Những bức tranh của Adolphe Hitler

Tác giả: PBP

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này với những bức tranh thú vị và câu trả lời bất ngờ. Xin đăng nguyên văn:

La personne qui a peint ces tableaux a voulu entrer à l’Académie Viennoise des Beaux-arts et devenir artiste.
Celle-ci, l’a refusé, arguant que sa peinture était ” banale ” et dénuée de ” talent “…
S’il avait été accepté par l’Académie, l’histoire mondiale aurait-elle été différente ???
Le sort de la planète en aurait-il été autrement ???
Nul ne le saura jamais !!!
Kẻ đã vẽ những bức tranh này đã xin vào Viện Mỹ Thuật Vienna (Áo) để trở thành họa sĩ
Nhưng Viện này đã từ chối và cho rằng tranh vẽ của ông ta là tầm thường và thiếu khả năng
Nếu ông này được Viện Mỹ Thuật, lịch sử Thế giới có lẽ đã khác? Số phận của quả Đất từ đó có lẽ cũng đã khác
 
Son nom – tên của ông ta là: Adolphe Hitler
 hitler 1

hitler 2

     Hitler 9

hitler 3
    hitler 4
hitler 5hit ler 6

hieler 8

 

La personne qui a peint ces tableaux a voulu entrer à l’Académie Viennoise des Beaux-arts et devenir artiste.

Celle-ci, l’a refusé, arguant que sa peinture était ” banale ” et dénuée de ” talent “…
S’il avait été accepté par l’Académie, l’histoire mondiale aurait-elle été différente ???
Le sort de la planète en aurait-il été autrement ???
Nul ne le saura jamais !!!
Kẻ đã vẽ những bức tranh này đã xin vào Viện Mỹ Thuật Vienna (Áo) để trở thành họa sĩ
Nhưng Viện này đã từ chối và cho rằng tranh vẽ của ông ta là tầm thường và thiếu khả năng
Nếu ông này được Viện Mỹ Thuật, lịch sử Thế giới có lẽ đã khác? Số phận của quả Đất từ đó có lẽ cũng đã khác
Son nom – tên của ông ta là: Adolphe Hitler