Xin lỗi bạn đọc!

KD: Xin lỗi bạn đọc. Chủ Blog KD/ KD vừa nhận được một thông tin khác về bài viết “PC 47 truy bắt khẩn cấp đại đức Thích Giác Nghiên trùm ma túy khét tiếng tổ chức Tam Giác Vàng”.

Nay xin được bóc bài xuống, bảo đảm sự trung thực khi thông tin
Thành thật xin lỗi các bạn đọc đã chia sẻ thông tin này.
Mong lượng thứ!