Đời ngắn lắm thương nhau còn chưa đủ

Tác giả: Theo FB Đức Bảo Phạm

.KD: Triết lý rất hay

.Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cuộc đời làm quan chức, làm lãnh đạo rồi đến lúc cũng phải về hưu. Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng khinh thường, đừng kênh kiệu, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng, thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây.

nha su