“Một nhúm” Quê Choa!

Tác giả: Ảnh Nguyên Nguyên

.KD: Bất ngờ quá, bắt gặp bức ảnh này bên FB Văn Thành Nhân. Vậy mà đã 03 năm. Thời gian như vó câu qua cửa sổ…..Xin đăng lên như một kỷ niệm dễ thương  😀

Hoi QC