Cảnh đá Gà

Tác giả: Người Bến Lúa (sưu tầm)
.
KD: Bất ngờ, mình nhận được Bài thơ Cảnh đá Gà rất ngộ. Và sau đó nhận được bài họa bài thơ này. Xin đăng cả hai bài lên để bạn đọc chia sẻ  😀
——————–
Ga-da
.
“Bớ lũ gà bây tệ lắm thôi
Nỡ nào đưa mặt cho người bôi
Mới vừa khắng khít thương nhau đó
Nay đã hung hăng cắn mổ rồi
.
Nếu lỡ ghét nhau vì tiếng gáy
Sao không nhớ lại bởi con nòi
Một may lông, cánh tơi bời hết 
Chi khỏi sa vào trả (chảo) nước sôi”
.

Bài thơ họa bài Cảnh đá gà

Tác giả: Người Thái Bình

“Này lũ gà tơ tệ lắm thôi
Trơ cái mặt mày họ trát bôi
Nên nối nhớ thương thành thương xót

Vừa mới yêu, sao nỡ đá rồi

 

Có phai “ghen ăn” mà “tức ở”
Quên đi tông, tộc một giống nòi
Măt, mày, lông, cánh tơi tả hết
Chọi gà, gà chọi với mâm xôi.”