Có ủy viên TƯ để vợ con, cấp dưới lợi dụng làm giảm uy tín Đảng

TƯ khóa mới dự kiến có 180 ủy viên chính thức
.
Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành TƯ khóa 11 do Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh trình bày tại phiên khai mạc Đại hội 12 sáng nay.

Chưa bàn triệt để một số vấn đề lớn về quốc phòng, an ninh

Thường trực Ban Bí thư cho biết tập thể Ban chấp hành TƯ đã khẩn trương triển khai nghị quyết Đại hội 11, thông qua quy chế làm việc với nhiều điểm mới về trách nhiệm, quyền hạn. Trong một số thời điểm khó khăn của nền kinh tế trong 5 năm qua, Ban chấp hành TƯ đã nhận định đúng, kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cũng như kiên trì thực hiện các chủ trương.

Thường trực Ban Bí thư, Lê Hồng Anh, Đại hội Đảng 12, quốc phòng,ủy viên trung ương
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Ảnh: TTXVN

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quốc phòng, an ninh, đối ngoại cũng có những điểm đáng ghi nhận trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực, nhất là Biển Đông, diễn biến phức tạp. TƯ đã bàn và đề ra chủ trương, giải pháp tổng thể để Bộ Chính trị triển khai, đạt kết quả tích cực, tạo đồng thuận trong xã hội, được quốc tế ủng hộ.

Tiếp tục đọc