Tuyệt vời- “Tango…. Obama”

Tác giả: theo ABC News

.KD: Hi…hi… Cũng vũ công như ai. Chuẩn từ cách cầm tay bạn nhảy đến cách giơ tay và dáng bước theo tiết tấu… 😀

—————