Giấc ban mai…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

————-

KD 5Ta mơ trên chiếc giường mùa Xuân

Ngọt ngào cỏ hoa giấc mộng văn nhân

 

Ta mơ trên chiếc giường mùa Hạ

Nóng bỏng vầng dương dịu dàng hương nhã 

 

Ta mơ trên chiếc giường mùa Thu

Réo rắt ngàn sâu tơ đàn đêm ru

. 

Ta mơ trên chiếc giường mùa Đông

Bồng bềnh ma mị con sáo sang sông

.

Ta mơ trên chiếc giường Tình yêu

Đủ bốn mùa cung bậc mưa nắng phiêu diêu

 

Trời chiều   

                  Giấc ban mai

Ngọc mài

                   Khúc Thiên thai…