Ăn chay… nhà hàng

KD: Đây không phải là ăn chay nhà chùa. Và người chủ trì là bạn Lan Anh, một thành viên thân thiết của Phòng Cố vấn- (VNN) xa xưa, nơi toàn các bác không còn … trẻ ở các cơ quan khác nhau về làm việc. Dĩ nhiên trong đó có mềnh 😀

KD- 1abLA đã đi làm nơi khác, nay muốn gặp mặt mọi người và chiêu đãi cả phòng

Khỏi phải nói cuộc gặp mặt vui đến thế nào.

Co vanVì đó là một phòng làm việc thú vị nhất, tình cảm và an hòa nhất với mọi người, và với mềnh. Ngẫu nhiên có mấy nàng trẻ ở các bộ phận khác nhau, bố trí ngồi cùng phòng. Và trở thành thành viên của phòng tự lúc nào. Phòng làm việc vui ơi là vui. Lúc rảnh chỉ trêu nhau và cười. Có những chiều, lẽ ra đi về, thì cả phòng rủ nhau đi… ăn ốc

Tu NuTu Nu 2Co Van 2Co Van 7Giờ mô hình phòng cố vấn không còn, nhưng đi đâu, làm việc gì, có cơ hội phòng cố vấn chúng mềnh lại hội tụ và thích chụp riêng với nhau một chút. Cũng lợi ích nhóm tí teo 😀

.Xin đưa mấy bức ảnh- một chút vui trong ngày cuối tuần mà XH có quá nhiều sự kiện, thông tin nặng lòng và thấy buồn quá.