Tổ quốc và Cá

Tác giả: Nguyễn Trọng Cử

KD: Đọc hai bài viết ví nghề báo cao quý như nghề làm chó, thấy kinh hoàng về tư duy của… nhà chó, ở đây là TBT Nguyễn Như Phong, bắt gặp stt của Nguyễn Trọng Cử, với lá cờ Tổ quốc và con cá.

Đọc muốn rơi nước mắt, thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

————–

Xuan Florian Nguyen lên Sông trại góp ý cho bố về nội thất thuyền du lịch, không biết từ lúc nào treo cho bố con cá dưới lá cờ Việt Nam. Sáng nay trong nắng sớm bất chợt nhận ra một sự ràng buộc thật thiêng liêng và giản dị: Cá và Tổ quốc.

To quoc va ca
Con người Việt Nam không thể tồn tại thiếu cá và không thể bị hủy diệt vì thực phẩm Trung Quốc.
20 triệu dân miền Trung đang và sẽ cơ cực vì biển chết, nhưng hồn thiêng sông núi và anh linh tiền nhân dựng nước không thể cho con cháu Việt u mê bất lực không cứu nổi biển.

Vào thời khắc này tôi vẫn tin và hy vọng:

To quoc va ca 1
1. Dân tộc Việt Nam đã vượt qua một ngàn năm Bắc thuộc không dễ chết dưới tay một Trung Quốc với thể chế chính trị quái đản như hiện nay

2. Chính phủ mới sẽ thẳng tay với các tội đồ bán nước và Formosa

3. Trí tuệ và sức mạnh toàn dân là vũ khí siêu hiện đại để giữ nước và làm cho Việt Nam hùng cường.
“Xa khơi” phải là hàng ngày của của các con Âu Cơ (không rõ có phải của Lạc Long Quân không?).