Khôn lỏi

Tác giả:  Thái Bá Tân

.KD: Nhỡ đâu người Việt tự khen mình là thông minh, khôn ngoan, có tầm nhìn, biết sống thì sao??? 😀

————-

Xưa thế nào không biết,
Chứ người Việt bây giờ
Nói chung là khôn lỏi,
Gian gian và hèn hèn.

Trên – ngoại giao, chính trị:
Ta khôn lỏi từ lâu.
Chơi đánh đu nguy hiểm
Giữa thằng Mỹ, thằng Tàu.

Ghét Tàu, không dám nói.
Cần Mỹ, không dám khen.
Khôn lỏi để mưu lợi.
Đôi khi thấy hèn hèn.

Khôn lỏi thành bạc nhược.
Khi gặp chuyện bất công,
Tự cho mình “biết sống”,
Im lặng, nén trong lòng.

Tiếc, cái thói khôn lỏi
Phổ biến ở thanh niên.
Nước mà dân khôn lỏi
Phần nhiều do chính quyền