Thủ tướng: “Kiên quyết xóa lợi ích nhóm chi phối chính sách”

Tác giả: Tư Hoàng

.KD: Theo một chuyên gia có tham dự vào các đợt rà soát này, bản trình dự thảo của các bộ đăng tải trên mạng và gửi sang Bộ Tư pháp thẩm định chất lượng rất kém. Nội dung chủ yếu là nâng cơ học từ thông tư lên nghị định với vô số các điều kiện kinh doanh không minh bạch, không hợp lý, không khả thi (Tư Hoàng)

.Điều này có liên quan gì tới tỷ lệ 30% công chức sáng cắp ô đi tối cắp về không ta?  😀

———–

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã chỉ đạo rất kiên quyết trong việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh bất hợp lý. Ảnh: VPCP

Với tinh thần tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, chúng ta kiên quyết xóa cho được lợi ích nhóm chi phối chính sách”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 23-6.

Thủ tướng cho rằng, với quan điểm Chính phủ kiến tạo thì công tác xây dựng thể chế rất quan trọng trong bối cảnh phải xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2016, nhất là các văn bản thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Ông Phúc nhấn mạnh tinh thần là phải nhận thức rõ giải pháp giải phóng sức sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tạo động lực phát triển mới.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định những việc Nhà nước cần quản lý thông qua thể chế, chính sách: “Không thể bỏ qua các mặt trái của kinh tế thị trường mà Nhà nước cần quản lý, không thể buông hết bởi sẽ dễ bị lạm dụng”.

Thủ tướng nêu rõ, không phải chạy theo số lượng mà là chất lượng văn bản. Ông cũng đề nghị các bộ, ngành không sao chép y nguyên thông tư cũ, điều kiện cũ sang nghị định mới.

Về các nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, đến nay đã trình Chính phủ 49 nghị định trong tổng số 50 nghị định cần ban hành.

Ông Dũng cho biết, về cơ bản, các bộ, cơ quan đã trình các văn bản quy định chi tiết theo tiến độ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Bộ trưởng nói thêm: “Từ nay đến khi ký ban hành Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, các cơ quan chủ trì soạn thảo cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ, nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của cộng đồng doanh nghiệp để rà soát kỹ các điều kiện tác động đến quyền và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp, giảm thiểu những điều kiện đầu tư kinh doanh và giấy phép con bất hợp lý, cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, quy định điều kiện đầu tư kinh doanh phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện”.

Việc Chính phủ xem xét thông qua một lúc tới 50 nghị định về điều kiện kinh doanh trước 1-7 tới là điều chưa từng có trong lịch sử lập pháp ở Việt Nam.

Thông thường, một dự thảo nghị định phải trải qua 4 vòng kiểm soát, bao gồm họp ban soạn thảo với đại diện đến từ nhiều bộ ngành; lấy ý kiến xã hội qua công văn hoặc hội thảo; thẩm định ở Bộ Tư pháp; và thẩm tra ở Văn phòng Chính phủ.

Lần này soạn 50 nghị định về điều kiện kinh doanh theo thủ tục rút gọn, nên vòng 1 và 2 đã bị bỏ qua.

Theo một chuyên gia có tham dự vào các đợt rà soát này, bản trình dự thảo của các bộ đăng tải trên mạng và gửi sang Bộ Tư pháp thẩm định chất lượng rất kém. Nội dung chủ yếu là nâng cơ học từ thông tư lên nghị định với vô số các điều kiện kinh doanh không minh bạch, không hợp lý, không khả thi.

Tuy nhiên, cũng do sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ nên công tác thẩm định của Bộ Tư pháp và thẩm tra của Văn phòng Chính phủ có tác động rõ rệt. Sau vòng thẩm tra tại Bộ Tư pháp trước cuộc họp này, rất nhiều các điều kiện kinh doanh đã bị loại bỏ. Thậm chí, có đến gần chục ngành nghề đang được kiến nghị đưa ra khỏi danh mục 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì thấy không cần thiết.

Nguồn tin cho TBKTSG Online biết, trong các vòng thẩm tra tại Văn phòng Chính phủ, đích thân ông Mai Tiến Dũng ngồi với từng vụ, nghe báo cáo từng vấn đề còn chưa ổn và yêu cầu bỏ luôn các điều kiện kinh doanh bất hợp lý.

Ngày 22-6 vừa qua, toàn bộ lãnh đạo và các vụ chuyên môn của Văn phòng Chính phủ đã  họp với 17 bộ, ngành, VCCI và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) để rà soát và loại bỏ lần cuối các điều kiện kinh doanh không phù hợp.

Điều đáng nói, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và một số bộ ngành đã làm việc  theo nguyên tắc “bảy bỏ” và “hai giảm”.

“Bảy bỏ” bao gồm: bỏ lĩnh vực nào không thuyết minh được tính cần thiết; bỏ điều kiện nào không liên quan trực tiếp đến mục tiêu quản lý; bỏ điều kiện nào định tính, nếu không thì phải định lượng; bỏ điều kiện nào chỉ mang tính dẫn chiếu; bỏ thủ tục nào không cần thiết, chuyển sang hậu kiểm; bỏ giấy tờ nào mà nhà nước đã có; bỏ thời hạn giấy phép một cách tối đa.

Trong khi đó “hai giảm” là giảm ngắn thời gian làm thủ tục hành chính; giảm điều kiện kinh doanh quá cao, cản trở doanh nghiệp nhỏ.

Dự kiến các nghị định này sẽ được công bố cuối tháng để người dân và doanh nghiệp được biết.


http://www.thesaigontimes.vn/148096/Thu-tuong-Kien-quyet-xoa-loi-ich-nhom-chi-phoi-chinh-sach.html