Thư của Chủ tịch HĐQT Formosa gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc?

Tác giả: theo FB Tung Do

.Chưa thấy truyền thông Nhà nước công bố nhưng từ tối qua trên mạng XH đã lan truyền tràn lan hình ảnh văn bản của Formosa gửi TT Nguyễn Xuân Phúc.

.thu FMS

thu FMS 1