Sen Tây hồ

KD: Bất ngờ, trước mắt mình là một đầm sen rộng. Chỉ một màu xanh mát mắt, dù giữa trưa mùa hạ chói chang 😀

Với Nguyễn Anh Tuấn, cựu TBT báo VietNamnet, vừa từ Mỹ trở về Viêt Nam thì việc chọn địa điểm- một nhà hàng nằm ở Thung lũng hoa Hồ Tây, bên một đầm sen rộng, ngút ngàn xanh hẳn là một chủ ý đầy thi vị.

Cuộc gặp chỉ có mấy người đồng nghiệp cũ chúng mình, từng ở Phòng Cố vấn của báo trước đây, nhưng những câu chuyện nghề, chuyện XH- có buồn có vui, cá nhân và dân tộc, thật sâu sắc và thấm thía…

Và sen Tây hồ như cũng lắng nghe…. 😀

Ho tayHo tay 3

Ho tay 2Ho tay 6Ho Tay 10Ho tay 12Ho tay 7Ho tay 8Ho Tay 9Ho tay- senHoa tay 3aHo tay 13Hoa tay 4Ho Tay 11