Thủ tướng: “Phải làm sao để con cháu nông dân, người nghèo có cơ hội làm lãnh đạo”

Tác giả: An Ngọc (theo Trí thức trẻ)

KD: Con cháu nông dân, người nghèo chuẩn bị mừng rơn nhá!

Nhưng nói thật, phát ngôn này không chuẩn- lẽ ra phải là “Phải làm sao để người tài đức, dù là con nông dân, người nghèo có cơ hội lãnh đạo”

Chứ con người nghèo, nông dưn trong sạch đến 03 đời như trước đây các bác đã từng quan niệm và nâng đỡ, nhưng dốt nát, thiển cận, chỉ có phá thôi ạ 😀


Thủ tướng: "Phải làm sao để con cháu nông dân, người nghèo có cơ hội làm lãnh đạo"

Cố gắng rút ngắn khoảng cách với thế giới, sử dụng có trách nhiệm từng đồng thuế của dân và chăm lo cho thế hệ trẻ, người đứng đầu Chính phủ đã đưa ra một thông điệp xây dựng Chính phủ liêm chính, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật.

Với trên 98% phiếu bầu, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tái cử Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2020. Trong bài phát biểu nhậm chức, gửi lời cảm ơn trước Quốc hội, Thủ tướng cho rằng đất nước đang đứng trước nhiều vận hội, nhưng cũng có không ít thách thức, nên việc phát huy nội lực và tăng cường sự ủng hộ thế giới là cần thiết.

Theo Thủ tướng, hiện Việt Nam đang đứng thứ 14 trên thế giới về dân số, song quy mô nền kinh tế chỉ đứng thứ 48 và GDP đầu người xếp thứ 133. Do đó, Thủ tướng cho rằng cần phải cố gắng để rút ngắn khoảng cách với thế giới, phát triển nhanh là yêu cầu cấp bách để đối phó với nguy cơ “chưa giàu đã già”, khi giai đoạn dân số vàng sẽ chấm dứt trong khoảng 10 năm tới.

Trong bối cảnh nợ công cao, áp lực trả nợ lớn; xử lý nợ xấu chưa thực chất; dư địa chính sách và nguồn lực cho phát triển giai đoạn tới rất hạn hẹp, Thủ tướng cho biết Chính phủ phải nỗ lực tinh giản bộ máy hành chính, đi đầu trong việc tiết kiệm công quỹ, sử dụng tài sản công, xe công, đi công tác nước ngoài…

“Chúng ta cần phải có trách nhiệm đối với từng đồng tiền thuế của dân, phải sử dụng minh bạch, hiệu quả, vì lợi ích chung của người dân và của toàn xã hội” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Để phát triển nhanh và bền vững, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc phải tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả đầu tư. Theo đó, phải đẩy mạnh cải cách thể chế, chấn hưng giáo dục và khoa học công nghệ. Đặc biệt phải bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển; quyết không vì phát triển mà hủy hoại môi trường.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải bảo đảm các nguồn lực tiềm năng được sử dụng có hiệu quả. Thị trường vốn, đất đai, tài nguyên cần phải được phát triển lành mạnh, không để cho các nhóm lợi ích thao túng.

Theo Thủ tướng, tiềm năng lớn nhất hiện nay của Việt Nam là nguồn nhân lực. Dẫn lại câu nói của Nguyễn Trãi, “Nước Đại Việt ta hào kiệt không bao giờ thiếu”, Thủ tướng cho rằng nhân tài, hiền tài của Việt Nam chính là thế hệ trẻ hôm nay.

Do đó, chúng ta phải có trách nhiệm giáo dục, đào tạo lớp trẻ; đầu tư nhiều hơn cho giáo dục, dành ngân sách thỏa đáng để cải thiện phòng học, thư viện, nhà vệ sinh; lo tốt hơn điều kiện ăn ở, đi lại cho các cháu ở vùng sâu vùng xa.

Đồng thời, tạo cơ hội bình đẳng trong học tập, làm việc, thăng tiến để xuất hiện ngày càng nhiều nhân tài. Chúng ta phải làm sao để con cháu của nông dân, công nhân, người nghèo đều có cơ hội học tập, tiến thân, kể cả cơ hội trở thành lãnh đạo của đất nước trong tương lai.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cần quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển con người Việt Nam.Chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của tất cả chúng ta.

Nhắc lại sự kiện Formosa, Thủ tướng cho rằng đây là bài học sâu sắc về chính sách tiếp nhận và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài. Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh sẽ không để tái diễn và phải rà soát lại những dự án lớn, kiểm soát chặt chẽ các cam kết về môi trường, về chuyển giao công nghệ.

Với thông điệp xây dựng một Chính phủ hành động, thượng tôn pháp luật, Thủ tướng dẫn lại điều luật trong Bộ luật Hồng Đức từ thế kỷ thứ 15 do vua Lê Thánh Tông ban hành, đến câu nói của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nhấn mạnh Chính phủ sẽ quản lý xã hội bằng pháp luật và đồng thời Chính phủ cũng phải nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật.

“Phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá; kiên quyết xóa bỏ cơ chế xin cho; thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; quyết liệt phòng chống tham ô, lãng phí và nhũng nhiễu người dân. Khi có sai phạm, dù bất kể cấp nào cũng phải làm rõ trách nhiệm và xử phạt nghiêm minh” – Thủ tướng khẳng định.

Đối với vấn đề chủ quyền, Thủ tướng dẫn lại lời của Bác Hồ và nhấn mạnh phải kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và kêu gọi các bên tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, không làm phức tạp thêm tình hình.

Cuối bài phát biểu, Thủ tướng nhấn mạnh sẽ cùng tập thể Chính phủ kế thừa, phát huy thành tựu 30 năm đổi mới; tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi; khắc phục hạn chế, yếu kém; vượt qua khó khăn thách thức; nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân để thực hiện các mục tiêu.

Đồng thời, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đồng bào ta cả trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đất nước phát triển.

————– 

http://cafef.vn/thu-tuong-phai-lam-sao-de-con-chau-nong-dan-nguoi-ngheo-co-co-hoi-lam-lanh-dao-20160726152153273.chn