‘Sống mòn’ trong vòng vây… Núi Pháo

.
KD: Vì sao Dự án Núi Pháo ngông nghênh coi thường tính mạng hàng nghìn người dân như vậy. Hẳn đó là Dự án…. không tầm thường, được những bàn tay của Ác quỷ che chắn, mới vậy???
.