Thông báo của Cà Phê Thứ Bảy

Về chương trình CPTB MUSIC tối thứ 6 (19/08/2016)và chương trình CÀ PHÊ GẶP GỠ & ĐỐI THOẠI chiều thứ 7 (20/08/2016)
..
Do tình hình mưa bão, Cà Phê Thứ Bảy Hà Nội hoãn chương trình CPTB MUSIC tối thứ 6 (19/08/2016) và chương trình CÀ PHÊ GẶP GỠ & ĐỐI THOẠI chiều thứ 7 (20/08/2016) .
.
Chương trình CPTB MUSIC sẽ chuyển sang 19h30 tối thứ sáu tuần sau (26/08/2016)
CÀ PHÊ GẶP GỠ & ĐỐI THOẠI sẽ chuyển sang 14h30 chiều thứ bảy tuần sau (27/08/2016).
.
Xin thông báo để anh chị biết. Mong anh chị thông cảm và chia sẻ tin này cho bạn bè.
.
                               Giám đốc CPTB
.
                               Dương Thụ

cafe