Yên Bái Văn tế tam đồng chí

 Tác giả: Hoàng Xuân Sơn

.KD: Vụ này, mình chỉ thấy xấu hổ thay cho guồng máy chính quyền! Quá đau. Quá ngượng trước dân

—————–

h1420

Từ trái qua: Đỗ Cường Minh, Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn. Ảnh: internet

Mù Căng Chải mây che

Dòng Nậm Thia sóng nổi

 

Một phút đổi dời trời long đất lở

Yên Bái yên bình phút chốc thương đau

 

Tình đồng chí Đảng viên

Nghĩa Đồng bào dân Việt

 

Mạo muội:

Đôi dòng văn tế

Gửi về non cao

Nước vốn có nguồn

Nhân nào sinh quả?

.

Mới hôm qua mày mày tớ tớ bên nhau anh em hoan hỉ

Sao hôm nay đồng đồng chí chí rút súng tiễn nhau

.

Ngẫm câu:

“thương thân gọi nhau mày tao

Ghét nhau xưng hô đồng chí”

Vòng danh lợi trăm mưu ngàn kế

Treo búa liềm làm chuyện thị phi

.

Để bấy giờ trong bắc ngoài nam

Đâu đâu cũng râm ran luận bàn về Yên Bái

.

Phạm Duy Cường bí thư Tỉnh uỷ

Ngô Ngọc Tuấn chủ tịch hội đồng

Hai đồng chí đầu tỉnh bỗng chốc về trời

Đỗ Cường Minh chi cục trưởng cục kiểm lâm

quyên sinh “tuẫn tiết”

.

Có phải chết vì bất lương lật lọng

Có phải chết hận mình sá kể vong thân

.

Đường cách mạng vì dân cống hiến chưa được bao năm

Tình nghĩa vợ chồng cháu con … tơ tằm đứt đoạn

.

Trung ương thấy mà thêm lo lắng

Đồng cỏ khô lửa cháy là tiêu

.

Sinh ly tử biệt càng ngẫm càng đau

Vợ góa con côi … nhà cao vắng vẻ

.

Ôi! Thôi thôi

Các vị ra đi tìm về chân lý

Sao không nói rõ lý do?

.

Để bây giờ cả nước khắc khoải âu lo

Nhiều đồng chí cấp cao tự mình soi xét

.

Mù Căng Chải mây che

Nước Nậm Thia đổi sắc

.

Thay nén hương thơm

Vài dòng bày tỏ

.

Cẩn cáo! 

———-

TTXVH