Thủ tướng: Quyết không để lợi ích nhóm chi phối bộ máy

 

 Tác giả: P. Thảo

.KD: Nhân dân đang chờ xem bọn lơi ích nhóm tan rã ra sao. Vì trong thực tế, TT cũng biết rất rõ, con đường dài nhất ở VN là từ lời nói đến hành động

———–

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu bộ máy hành chính nhà nước phải luôn toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp chung của đất nước, phục vụ nhân dân; kiên quyết không để lợi ích nhóm chi phối. Đội ngũ cán bộ, công chức phải liêm khiết, trong sạch…

Đây là một nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi kết luận về vấn đề cải cách hành chính sau hội nghị sơ kết công tác này trong giai đoạn 2011-2015 và triển khai giai đoạn 2016-2020 vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo cụ thể.

Thủ tướng nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được trong 5 năm qua, công cuộc cải cách hành chính vẫn còn những hạn chế, nổi bật là: Một số quy định pháp luật còn phức tạp, thiếu khả thi; Bộ máy còn cồng kềnh, chưa phân định rõ nhiệm vụ, phân cấp chưa hiệu quả; Môi trường đầu tư còn chưa theo kịp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác cải cách hành chính tuần trước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác cải cách hành chính tuần trước.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, các cấp, các ngành, cơ quan phải quyết tâm thực hiện cải cách hành chính không để rơi vào tình trạng tụt lùi, lạc hậu, Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương phải cải cách mạnh mẽ, đồng bộ, xóa bỏ mọi rào cản, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp theo hướng xây dựng cơ quan hành chính phục vụ.

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân, trước hết bằng việc tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế.

“Bộ máy hành chính nhà nước phải luôn toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp chung của đất nước, phục vụ nhân dân; kiên quyết không để lợi ích nhóm chi phối. Đội ngũ cán bộ, công chức các cấp chính quyền phải liêm khiết, trong sạch, đặt lợi ích chung lên trên hết” – Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nguyên tắc Chính phủ quản lý xã hội bằng pháp luật, tuân thủ, thượng tôn pháp luật; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Đổi mới khâu luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ

Nhận định công tác cán bộ là khâu then chốt trong công cuộc cải cách hành chính, người đứng đầu Chính phủ nêu nguyên lý, phải lựa chọn bằng được những người có năng lực, chuyên môn, phẩm chất đạo đức. Theo đó, cơ quan hành chính nhà nước sẽ đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý cán bộ, công chức ở tất cả các khâu tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm; có chính sách phù hợp để thu hút, sử dụng người tài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế gắn với cải cách tiền lương; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những người không đáp ứng được yêu cầu, tiêu cực, nhũng nhiễu dân; làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền từng cấp, từng ngành, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; kiên quyết xử lý vi phạm pháp luật.

Với tinh thần thượng tôn pháp luật, người đứng đầu Chính phủ nêu cao nguyên tắc tuân thủ nghiêm mệnh lệnh hành chính; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền phải nhận thức và thể hiện vai trò là “công bộc” của dân, tận tụy phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiều, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ tướng đốc thúc việc tiếp tục cải cách mạnh mẽ tài chính công; sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước là tiền thuế của người dân vì lợi ích chung của xã hội. Mọi khoản chi tiêu công phải bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, chống lãng phí, giảm bớt các chi phí không cần thiết, chống xa hoa, hình thức.

Lưu ý cụ thể được đưa ra là các cơ quan cần khẩn trương xây dựng Chính phủ điện tử, bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thông suốt của người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp đối với quá trình xử lý công việc, làm cơ sở đánh giá hoạt động công vụ và mức độ hài lòng của người dân

———-  

http://dantri.com.vn/su-kien/thu-tuong-quyet-khong-de-loi-ich-nhom-chi-phoi-bo-may-20160826223239718.htm