“Việt Tân” là một… thương hiệu?

Tác giả: Nguyễn Thanh Tú

.KD: Có một vụ việc đang xảy ra ở hải ngoại liên quan đến khái niệm “Việt Tân” lâu nay được sử dụng ở trong nước.  Đó là việc ông Nguyễn Thanh Tú- con trai nhà báo Nguyễn Đạm Phong, người bị giết chết nhiều năm trước đây (tại Mỹ), mới đây đã đăng ký hợp pháp tên công ty ông thành lập- “Việt Tân – Viet Nam Reform Party” (còn được biết là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng), với Tiểu Bang California (Số Đăng Bạ C3934658) và với Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ (EIN 81-3675984) Với việc đăng ký tên chính thức và được công nhận là hợp pháp, ông Nguyễn Thanh Tú- thông qua Thông cáo số 18- gửi thông tin cho mọi cơ quan truyền thông biết kể từ ngày giờ công bố bản thông cáo (27/8/2016), tuyệt nhiên không được nhắc đến tên “Việt Tân” mà không được sự cho phép trước của công ty này.

.Không biết, cuộc chiến giữa công ty ông Nguyễn Thanh Tú với tổ chức “Việt Tân’ thường được trong nước nhắc đến như một cái “vòng kim cô” với những người nào có khác biệt chính kiến, hoặc “tự diễn biến hòa bình”, sẽ ra sao?

.Xin đăng lên để bạn đọc biết một thông tin đang diễn ra ở ngoài nước, trong cộng đồng người Việt

————-

Nguyễn Thanh Tú

Việt Tân – Công Ty Đăng Ký Với Tiểu Bang California

Cấm dùng tên “Việt Tân” một cách phi pháp và khi chưa được phép

Thông Cáo Báo Chí – Để Phổ Biến Ngay

Ngày 27 tháng 8, 2016

Liên lạc: Nguyễn Thanh Tú, damphong@hotmail.com

tunguyen450Là những sở hữu chủ chính thức và duy nhất của tên Việt Tân – Viet Nam Reform Party (còn được biết là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng), một công ty đăng ký hợp pháp với Tiểu Bang California (Số Đăng Bạ C3934658) và với Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ (EIN 81-3675984), chúng tôi thông tin cho mọi cơ quan truyền thông rằng quý cơ quan, kể từ ngày giờ của bản thông cáo này, tuyệt nhiên không được nhắc đến tên “Việt Tân” mà không được sự cho phép trước của chúng tôi.

Ngoài ra, quý cơ quan truyền thông phải thu hồi mọi bài viết, phóng sự hay bản tin đã lỡ phổ biến kể từ ngày 9 tháng 8, 2016, nếu có nhắc đến tên Việt Tân, kèm lời đính chính: “Chúng tôi chính thức rút các bài có nhắc đến tên ‘Việt Tân’ và lấy làm tiếc rằng điều này đã không được sự cho phép trước của sở hữu chủ của công ty mang tên ấy.”

Sự không tuân thủ lời yêu cầu này sẽ được hiểu là chủ ý và cố tình xâm phạm vào quyền và lợi ích của công ty của chúng tôi và gây tổn hại không thể cứu vãn cho thanh danh và hoạt động của công ty của chúng tôi. Sự không tuân thủ ấy vi phạm luật California Title 2, Division 7, Chapter 8.5 of the California Code of Regulations – Sections 21002, 21004, 21004.5, 21005.5 and 21006.

Trong quá khứ, một nhóm người đã dùng tên “Việt Tân” để thực hiện các hành vi bị cho là vi luật và có hại cho xã hội. Họ bị tình nghi thực hiện việc tuyên truyền không trung thực, lường gạt, rửa tiền, trốn và gian lận thuế, dùng bạo lực, xử bắn các người bất đồng chính kiến, và giết hại một số nhà báo người Mỹ gốc Việt. Một số nạn nhân và những người đóng góp cho họ trước đây tiếp tục yêu cầu cơ quan công lực điều tra và truy tố họ.

Khi giới truyền thông nhắc đến tên “Việt Tân” của công ty của chúng tôi mà tạo sự liên tưởng đến nhóm hoạt động có tổ chức của những nghi phạm tội ác này thì chúng tôi không có chọn lựa nào khác hơn là dùng biện pháp pháp lý để bảo vệ danh xưng và công việc hoạt động của công ty của chúng tôi.

Bản tiếng Anh

Viet Tan – a California Corporation

Prohibiting unapproved and unlawful mention of “Viet Tan”

Press Announcement – For Immediate Release

August 27th, 2016

Contact: Tu Nguyen damphong@hotmail.com 

As official and sole owners of Viet Tan – Viet Nam Reform Party (aka Viet Nam Canh Tan Cach Mang Dang), a corporation lawfully registered with the State of California (Entity Number C3934658) and the Internal Revenue Service (EIN 81-3675984), we would like to inform all media organizations that, starting from the date and time of this announcement, absolutely no reference shall be made to the name “Viet Tan” without our prior approval.

In addition, any prior reference made since August 9, 2016 shall be immediately retracted, and the following disclaimer shall be published: “We officially retract all articles making reference to ‘Viet Tan’ and regret that such reference was made without prior approval of the official owner of the corporation bearing that name.”

Non-compliance with this request would mean willfully and knowingly infringing on the rights and interests of our corporation, and causing irreparable damages to our corporation’s reputation and businesses. Such non-compliance would violate California Title 2, Division 7, Chapter 8.5 of the California Code of Regulations – Sections 21002, 21004, 21004.5, 21005.5 and 21006. 

In the past, a group of individuals used the name “Viet Tan” to conduct activities believed to be unlawful and harmful to the public. They are suspected of untruthful propaganda, deception, money laundering, tax fraud and evasion, violence, execution of dissidents and killing of Vietnamese American journalists. A number of their victims and former contributors continue to call for their investigation and prosecution by law enforcement.

Any mention in the media that links our corporation’s name “Viet Tan” to this organized group of suspected criminals would leave us with no choice but to take legal actions to protect our corporation’s reputation and businesses.

———

TTXVH